?

Log in

germanespju
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in germanespju's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Monday, November 16th, 2009
12:04 pm
[felicx]
Neue Internetseiten der DEJ
Auf der letzten Vorstandssitzung in Berlin wurde beschlossen, die Internetseiten der DEJ zu aktualisieren. Zum einen soll auf ein modernes Content-Management-System gewechselt werden, das in Zukunft die Pflege der Seiten deutlich einfacher machen soll. Zum anderen soll die Struktur der Seite überarbeitet und die Inhalte aktualisiert werden. Die Projektleitung hat Clemens aus Karlsruhe, der sich über Unterstützer freut.

Zur neuen Struktur wurde auf der Sitzung ein konkreter Vorschlag erstellt, den wir hier gern zur Diskussion stellen wollen.

Der neue Vorschlag zur Struktur (nicht Layout!) ist unter http://www.esperanto.de/dej/asocio/kune/www/DEJ-neu.html einsehbar

(die alten Seiten ähnlich dargestellt gibt es unter http://www.esperanto.de/dej/asocio/kune/www/DEJ-alt.html )

Ich hoffe auf zahlreiche Anmerkungen und Fragen - wenn nicht, war der Vorschlag wohl perfekt :)
Wednesday, June 18th, 2008
4:23 pm
[pauxlo]
la germana poŝto

Se vi estas membro de GEJ, vi certe jam rimarkis, ke dum sufiĉe longa tempo ne alvenis nova eldono de Kune. Fakte, la lasta numero estis 2007/1, kiu aperis en Junio 2007 ...

Nu, la sekva numero 2007/2-3 estis pretigita antaŭ kelkaj monatoj, poste presita, kaj fine de majo alvenis en nia oficejo (pro miskomunikado: principe la dissendado devus okazi nun en Essen, post kiam la grupo en Gießen malfondiĝis pro translokiĝo de siaj membroj, sed iel tiu informo ne alvenis ĉe Luisa, kiu mendis la presadon kun sendado ĉe la presejo). Do nun estis tasko de nia Berlina grupo okupiĝi pri la sendado ... Luisa bedaŭrinde ĝuste nun estis ekster Berlino.

Tia kune-sendaĵo konsistas el tri partoj:

  1. Ricevantoj de po unu ekzemplero en Germanio – tio estis ĉi-foje 278 adresoj.
  2. Ricevantoj de pluraj ekzempleroj en Germanio – eble kvin adresoj.
  3. Ricevanto de po unu ekzemplero en Eksterlando – ĉirkaŭ 30 adresoj.

Por la unua parto ni havas iun kontrakton kun la germana poŝto, por povi regule sendi nian membrogazeton malmultkoste kiel "Postvertriebsstück". Por tio necesas alglui po unu etikedon al ĉiu ekzemplero de Kune - estus helpe, se la necesa spaco restus, kaj ni ne devus superglui iun tekston aŭ bildon, kiel ĉi-foje. La etikedoj jam estas ordigitaj laŭ poŝtkodoj, kaj se oni iom atentas dum la algluado, poste la kune-oj ankaŭ estas ordigitaj tiel ... En kelkaj poŝtkodregionoj (nome 01, 06, 10, 22 kaj 48) loĝas 10 aŭ pli da ricevantoj - tiam necesas kunigi la ekzemplerojn en apartan pakaĵon ("Bund") (per ŝnuro) kaj aldoni verdan paperon kun rilata surskribo.

La 6an de Junio, la ĉeestantaj BSE-anoj (nu, fakte tio estis ĉefe gastoj el eksterlando ... ni tiam estis kvin homoj el kvin landoj) helpis al mi alglui la etikedojn kaj ankaŭ poste ordigi la kune-ojn. Hieraŭ (la 17an de Junio) mi finfine sukcesis okupiĝi pri la aliaj aferoj, nome la kreado de tiuj sub-pakaĵoj. Vespere mi do ekiris kun kiesto da kune-oj al la S-metro-stacio ... mi veturis de Lichtenberg al Südkreuz (kun ŝanĝo en Ostkreuz), de tie prenis buson 106 al "Eresburgstr.", kie troviĝas la poŝta Briefzentrum (letercentro?) Tempelhof. Tio sufiĉe bone funkciis, estas nur cent metroj por piediri – kvankam la vojtrovilo de BVG volis min irigi pli longe, ĝi ial ne kalkulis tiun buslinion.

(Bildo Annahmebereitschaft)

Mi alvenis en la tereno de la letercentro, kaj post ioma serĉado ankaŭ trovis pordon kun indiko "Großannahme", kien mi ja volis. Sed la pordo estis fermita ... estis ĉirkaŭ 22:00, kiam mi alvenis. Kiel ankaŭ interrete trovebla, la malfermtempoj estas nur ĝis 20a horo. Sed, laŭ la retpaĝo ligita, oni ankaŭ devus akcepti miajn aĵojn ekster la malfermtempoj – kaj jen mi ankaŭ trovis tiurilatan indikilon.

Kion mi ne trovis, tamen, estis indiko, kie troviĝas tiu Annahmebereitschaft. Mi dum ioma tempo staris antaŭ la fermita pordo, kaj uzis la du sonorilojn tie, sen sukceso. Iam venis ulo kun (privata) aŭto (malantaŭ mi estis iu strateto ĉirkaŭ la domo), kaj rigardis scivoleme. Mi demandis lin, kie mi povus doni mian sendaĵon, kaj li nenion sciis pri tiu servo. Li tamen konsilis al mi iun alian pordon, kie mi povus sonorigi.

Tion mi faris, kaj elvenis iu ulo, kiu tute ne sciis pri tiu servo, kaj eĉ ne volis kredi al mi, ke ekzistas tiu indiko pri Annahmebereitschaft. Anstataŭ montri al li la foton, mi kun li iris al tiu alia pordo, kaj montris rekte la ŝildon ... "Tio devas esti nova!". Post ioma diskutado mi povis doni al li la keston kun miaj kune-oj – li ankoraŭ provis atentigi min, ke ili tiel ne alvenos la sekvan tagon (ĉar nur tiam estos prilaborataj), sed por mi tio ja tute ne gravis, mi nur ne volis plu havi ilin kun mi.

Do, se ĉio bone funkcias, ili nun estas survoje, kaj en la sekvaj tagoj alvenos ĉe vi, karaj membroj.

Alia afero farenda tiurilate estas plenigo de iu interreta formularo pri "Einlieferungsliste online". En tiun formularon oni enmetas iom kiel kvin numerojn, kaj tion la poŝto uzas por fari fakturon. Tion mi hodiaŭ tagmeze volis fari ... la unuan fojon ĝi diris "tiu uzanto ne ekzistas", la duan provon "vi jam dufoje entajpis vian pasvorton malĝuste", la trian fojon ĝi malŝaltis nian uzantokonton. :-( Do, mi morgaŭ matene devos telefoni al la "Hotline" por solvi tion ...

Vendrede mi dissendos la eksterlandajn ekzemplerojn (karulin kaj weemeyer jam atentigis min pri eblaj problemoj pri tio en nia poŝtoficejo) kaj la plur-ekzemplerajn leterojn. Poste mi kontrolos, ĉu estis ŝanĝoj lastatempe en iMA, kaj ankaŭ al tiuj homoj sendos en apartaj leteroj, do finfine ĉiu ricevos sian ekzempleron.

Wednesday, May 16th, 2007
11:55 pm
[pauxlo]
IS-varbado
En KKRen nuntempe oni jam laboras pri la sekva IS - plej multe pri varbado.

Jen la plej nova kreitaĵo de nia IS-estro (tiu estas eksperimento pri enmeto de filmo en alia retpaĝo).Pludonu la ligon http://www.youtube.com/watch?v=aT1DsPRoLts.
Monday, December 11th, 2006
1:40 pm
[karulin]
kune 4/2006 survoje
Karaj GEJ-membroj,

mi kaj JC hodiaŭ antaŭtagmeze okupiĝis pri la kune-dissendado kaj portis viajn ekzemplerojn al la poŝtoficejo.

Post kelkaj tagoj vi do povos ĝustatempe legi interesan eldonon de nia membro-gazeto kiu ĉifoje temas pri "kabei".
Wednesday, October 25th, 2006
5:29 pm
[karulin]
kune unterwegs!
Liebe DEJ-Mitglieder,

heute ist die nagelneue Ausgabe der kune zur Post gebracht worden und wird somit bald bei euch ankommen. Viel Spaß damit!Karaj GEJ-membroj,

hodiaŭ mi forportis la novajn kune-ekzemplerojn al la poŝtoficejo kaj ĝi baldaŭ alvenos ĉe vi. Amuzan legadon!
Monday, May 1st, 2006
3:52 pm
[pauxlo]
daŭrigo ...

Ĉi-semajne kelkaj de la lastsemajnaj (kaj aliaj) problemoj solviĝis ... Mi pluuzas la samajn kolorojn, kaj aldone tiun koloron pri la Espoteko.

Legu plu!Collapse )
Thursday, April 27th, 2006
2:26 pm
[karulin]
kune
Ich hab heute die kunes weggebracht, d.h. ihr DEJ-Mitglieder werdet sie in den nächsten paar Tagen bekommen.

Mi ĵus portis la kune al la poŝtoficejo, do vi GEJ-membroj ricevos vian ekzempleron la venontajn tagojn.
Sunday, April 23rd, 2006
12:55 am
[pauxlo]
Ĉio misfunkcias!

... tion mi foje pensis dum tiu ĉi semajno. (Estas pluraj interplektitaj rakonto-fadenoj, kiujn vi espereble povos distingi kolore: Potsdamo, kune-sendaĵo, Esperanto-Kurso, Telefono, reta kune).

legu plu ...Collapse )
Monday, April 3rd, 2006
6:21 am
[pauxlo]
Diversaĵoj pri BerO
La vivo en BerO iom post iom normaliĝas.
Jam staras du bretaroj en la oficeja ĉambro, unu jam plena de aktujoj, poŝtfakoj kaj informmaterialo por tuja forsendo.

La ĉambro, kiu antaŭe estis miksita necesejo kaj stokejo, estas nun du ĉambroj - en la neceseja duono estas krome duŝo (kaj fakte la necesejo ne jam instaliĝis - kaj ne jam funkcias akvo, ĉar unue la akvaĉ-tuboj devas esti riparita, do por preni akvon kaj nececi ni nun iras al la alia duono de la domo. La alia duono servas kiel stokejo - ni jam starigis la ŝtalŝrankon, kaj inter ĝi kaj la muro fiksis bretaron (kiu alie ne eltenus, ĉar ĝi dum la vojaĝo iom difektiĝis) - ambaŭ nun estas plenaj je inform- kaj lern-materialo (kaj kelkaj T-ĉemizoj).

Ekde vendrede nokte ni ankaŭ havas pordon kun seruro je la BerO-loĝejo (antaŭe nur la doma pordo estis ŝlosebla, sed neniu ŝtelis komputilon aŭ la kaso-enhavon).

Marde, merkrede, ĵaŭde kaj vendrede diversaj Esperantistoj ĉeestis kaj helpis iom ordigi la aĵojn ... plurajn kestojn kun arkivaĵoj de GEJ (60aj ĝis 90aj jaroj) ni unue portis al la unua etaĝo, kaj sabate al aŭto luita de Johano.

Ni estas la solaj enloĝantoj de la Esperanto-domo, do oni povas tute senprobleme nokte dum informpaketfarado aŭdi laŭtan muzikon de Dolchamar ;-)

Informpaketojn mi forsendis en la nokto de sabato al dimanĉo (ĉar mi - por helpi al Johano plenigi la aŭton por veturigi arĥivaĵojn al lia domo en Harc-montaro - ĉiuokaze estis tie).
Ĉar malgraŭ la komencanta printtempo estis iom malvarme, mi ŝaltis la (elektrajn) hejtilojn por varmigi iom la oficejon - kaj forgesis malŝalti ilin, kiam mi forveturis hejmen. Por malŝalti ilin, mi tagon poste denove venis al BerO (kaj eĉ trovis ioman plian laboron por fari, nome sendi leterojn kun poŝtfakenhavo al GEJ-funkciuloj).

La vojo de mia hejmo al Liĥtenbergo (kaj reen) estas rimarkeble pli mallonga ol tiu al/el Moabit - dumtage mi ŝparas preskaŭ 20 minutojn (do bezonas nur 40 minutojn anstataŭ tutan horon), dumnokte mi alvenas per noktaj busoj post 55 minutoj anstataŭ preskaŭ du horoj.

Telefono (kaj sekve Interreto) ne jam funkcias en BerO, sed espereble en la sekva semajno T-Com konektos nin. Pro tio la informpet-retpoŝtojn (kaj la PDF-dosierojn de kontaktadresoj) mi hejme metis al la GEJ-USB-memorigilo, kaj tiel portis al BerO.
Sunday, March 26th, 2006
1:34 am
[pauxlo]
BerO-Translokiĝo II

Farite.

Hieraŭ, sabate, la 25an de Marto, BerO (la Berlina Oficejo de GEJ) translokiĝis denove - kaj espereble la lastan fojon en la sekvaj jardekoj ...

Vendrede vespere ni komencis paki la aĵojn en kestojn - iam la kestoj elĉerpiĝis (almenaŭ la grandaj translokiĝkestoj), kaj ankaŭ nia laborforto elĉerpiĝis, do ni finis duonan horon antaŭ noktomezo ...

Sabate mi venis je la 10a horo, iom post iom venis pliaj homoj por helpi. Roberto bedaŭrinde (pro tro malfrua planado) sukcesis lupreni aŭton nur ekde la 13a horo, do ni havis ankoraŭ iom da tempo por enpaki aĵojn, malkonstrui bretarojn, ktp - kaj ankaŭ ni havis pliajn skatolojn, ĉar mi aĉetis dekon da dum la alvojaĝo. Mi ne pensis, ke dek translokiĝskatoloj el papero estas tiom pezaj (mi ja veturis per S-metroo, sed jam la vojo de la vendejo al S-metrostacio kaj de S-metrostacio al BerO estis sufiĉe elĉerpiga ...)

Ni devis trifoje veturi per la aŭto de Salzwedeler Straße al Einbecker Straße, kaj samtempe kelkaj homoj per S-metroo veturis samdirekte - interese estas, ke ni bezonis preskaŭ samlonge - el kvin veturoj dufoje la S-metrouloj alvenis pli frue, trivoje la aŭto - sed ĉiam nur je du aŭ tri minuta diferenco.

La ejo en Salzwedeler Straße nun estas preskaŭ malplena (nur kelkaj mebloj de Johano ankoraŭ staras en la kuirejo, tion ni solvos dum la semajno). Anstataŭe la ejo en Einbecker Straße estas plenplena.

Luisa faris plurajn fotojn, el kiuj ni elektos la plej bonajn kaj metos al retejo.

Jen listoj de homoj, kiuj helpis (alfabete):

junuloj
Luisa, Manuel, Paŭlo, Robert, Sebastian, Wenke
pliaĝuloj
Gerd Bussing, Holger Tautorat, Peter Kühnel, Vera Tautorat

Dankon al ĉiuj!Current Mood: platita
Thursday, March 16th, 2006
1:46 am
[pauxlo]
BerO-translokiĝo
La BerO ja nun estas en provizoraj ĉambroj en Berlin-Moabit (Salzwedeler Straße), pro la fajro kaj la akvointensa estingado en la Esperanto-domo en Einbecker Straße 36.

Nun la renoviĝo de la daŭra BerO progresas, kaj ni ĝis la fino de la monato volas retranslokiĝi - verŝajne dum la lasta semajnfino de marto. Roberto jam finis la lukontrakton, mi ĉi-marde sendis malkontraktigon al GASAG (la gas-liveranto). Ni do ĉi-vendrede planos la translokiĝon, sekvan semajnon enpakos la aĵojn kaj la postan semajnfinon espereble estos en la nova/malnova BerO.

Ni iom bedaŭras la perdon de la grandaj ĉambroj en Salzwedeler Straße, sed la lupago simple estos tro alta por resti tie, kaj krome por la Berlina Eo-vivo estos pli utile havi centron en la Esperanto-domo.

(Tio nun vere estas mia lasta blogaĵo por hodiaŭ.)
1:39 am
[pauxlo]
www.esperanto.de/
La plej nova projekto de IReK estas la renovigo de la enirpaĝo de http://www.esperanto.de/. Nun okazas diskuto pri tio en la dissendolisto dej-retejo, kiun partoprenas ankaŭ kelkaj "maljunuloj" (ja estas komuna retejo de GEJ kaj GEA).

Kelkajn ideojn de la diskuto mi skizis en la aktivikio - mi ankaŭ alligis kelkajn prototipojn.

Vi do atendu la rezulton!
1:29 am
[pauxlo]
informpetoj II
Lastan semajnon mi skribis pri la artikolo en Lettermag, kiu kaŭzis ondon de informpetoj. Nu, tiu ondo malplialtiĝis, sed unu semajnon poston la versio de la gazeto por sub-18-jaruloj - Letternet young - aperis, ŝajne kun la sama aŭ simila artikolo. Kaj konsekvence alvenis nova ondo de informpetoj, kursaliĝoj, kaj eĉ kelkaj mendoj de SfS - tiom multe, ke lunde vespere eĉ la reta poŝtkesto de BerO pleniĝis (la mesaĝoj kutime restos por 17 tagoj).

Do, tiun lundon mi sendis eĉ pli da informpaketoj - 40 entute. Elĉerpiĝis la 90-cendoj-poŝtmarkoj (kelkajn por 1,45 mi jam aĉetis lastsemajne), kaj ĉar ankaŭ 0,40 kaj 0,50 iam elĉerpiĝis, mi devis improvizi, kaj algluis 0,91 kaj poste 0,92 eŭrojn (0,41+0,51).

Mi ankaŭ sendis atestilojn por la Kurso de Esperanto, nun kun subskribo de la nova prezidanto.

Current Mood: kiel ĉiam - laca
Tuesday, March 7th, 2006
4:44 am
[pauxlo]
informpetoj
Lastan semajnon iu plendis, ĉar germanespju estas iom malplena lastatempe. Do, mi skribos ion ...

La 27an de februaro mi estis tre diligenta kaj prilaboris ĉiujn ĝis tiam alvenintajn (kaj ne jam prilaboritajn) informpetojn (parte ankoraŭ de komenco de januaro). Mi tre fieris pri tio - sed la stato "ne estas informpetoj" ne daŭris longe.

La germana poŝto havas korespondan servon LetterNet, kaj la membroj de ĝi kvarfoje jare ricevas magazinon Lettermag.
En la aktuala eldono (1/2006) de tiu ĉi magazino, kiu alvenis ĉe la ricevantoj la 2an de marto, estis artikolo pri Esperanto.
Tiun tagon la nombro de informpetoj faris salton - entute inter la 27a de februaro kaj la 6a de marto (ambaŭfoje vespere) alvenis 37 (tridek sep, XXXVII) informpetoj. (En la antaŭa semajno alvenis 5, antaŭe 8, antaŭ tio 5 - do kutime alvenas ĉirkaŭ unu informpeto ĉiutage.)
Same saltis la nombro de aliĝoj al niaj kursoj KEK kaj Kurso de Esperanto - kaj fakte mi nur tiel eksciis pri la kaŭzo, ĉar en la kurs-aliĝformularo estas kampo "mi eksciis pri Esperanto per ...", en la informpeto-formularo ne (eble mi aldonos).

Do, hieraŭ (lundo, 6a de marto) mi denove veturis al BerO kaj sendis 37 informpaketojn (29 grandaj por novaj C-membroj, 8 malgrandaj por ne-membriĝintaj informpetantoj).

Luisa estas ankaŭ ricevanto de Lettermag kaj pruntedonis ĝin al mi, kaj mi en BerO skanis la artikolon - sed bedaŭrinde mi forgesis la GEJ-USB-memorigilon kun la skanaĵoj en la USB-konektilingo de la BerO-komputilo, kaj ne kunportis ĝin hejmen (do vi devos atendi ankoraŭ iomete).
Kialo por tio estis iom tro hasta ekiro, por kapti ankoraŭ la lastan S-metroon hejmen - sed tio tamen malsukcesis je kvar minutoj, kaj mi (pro sekva maltrafo de nokta tramo) bezonis preskaŭ du horojn hejmen anstataŭ unu ... Mi tamen estu feliĉa, en aliaj urboj tute ne eblas nokte uzi publikajn trafikilojn.

Bonan nokton!
Thursday, February 16th, 2006
2:58 am
[pauxlo]
RSS ĉie ajn ...
Kiam mi hodiaŭ iom skribis dokumentadon por la lastajtempaj ŝanĝoj en nia paĝaro - nome la nova menuo kun paĝlisto kaj la RSS-fluo, kaj metis ĝin en la aktivikion, mi rimarkis, ke ankaŭ tie eblas havi RSS-fluon de la lastaj ŝanĝoj. Ĝi estas (almenaŭ en mia Operao) iom malriĉa, do oni ne povas vidi, kiu ŝanĝis, sed nur, kiu paĝo estis, kaj kio estis la komento. (Estas RSS-1.0-fluo, ne 2.0 kiel en la paĝaro.)

La sama validas por la sekreta vikio de GEJ.

Eble mi ankaŭ por la nova IS-paĝaro instalos RSS-fluon (la programon ni ja nun havas).

Current Mood: laca
Monday, January 16th, 2006
6:26 am
[weemeyer]
Rekantaĵo por kanto serĉata
Muzika studio skribis al Germana Esperanto-Junularo, ĉar ĝi volas produkti kanton "pri la malprogreso de nia konsumsocio". La rekantaĵo estu en Esperanto. La teksto signifu pli-malpli la jenon:

Erhalte den Frieden in Dir,
Bewahre das Glück in Dir

Steht auf und kämpft für
die Seele die in euch wohnt.

Ĉu vi havas proponojn pri la rekantaĵo?
Saturday, December 31st, 2005
6:48 pm
[felicx]
GEJ havas novan honormembron kaj novan prezidanton
La hodiaŭa jarĉefkunveno de GEJ, kiu okazis en la 49a Internacia Seminario en Xanten estis nekutima. La elstara okazintaĵo estas la nomumo de Robert Weemeyer kiel honora membro de la Germana Esperanto-Junularo. Tiel GEJ agnoskas la multegajn klopodojn, kiujn Robert faris dum sia membrado kaj ankaŭ poste por nia asocio.

Mi forlasis mian oficon kiel prezidanto de GEJ post kvarjara oficperiodo. Estonte mi tamen ankoraŭ laboros por GEJ en malgrandaj projektoj kaj laŭdezire. Kiel posteulo estis elektita Andreas Diemel.
Sunday, October 2nd, 2005
6:43 pm
[felicx]
favorkostajn aviadilbiletojn al IS-proksima Kolonjo
Verŝajne jam tro malfruas por tiu ĉi anonco, sed vi povas aĉeti malmultekostajn flugbiletojn al Kolonjo, tre proksime al la IS-ejo de la malmultkosta aviadilentrepreno GermanWings. Limdato por la favorprezbiletoj (nur impoŝtoj kaj flughavenpagoj) estas la tria de oktobro 24h cet.
Saturday, September 10th, 2005
5:53 pm
[pauxlo]
BerO translokiĝis
Roberto en la lasta artikolo ja jam donis informojn pri la bruladon. Jen iom pli.

En la Esperanto-domo nun tute ne estas elektra energio,
kaj tial ankaŭ ne funkcias telefonoj.

La asekuro sendis specialistojn, kiuj juĝis, ke
necesos sekigi la tutan domon, kiu pro tio dum kelka
tempo ne estos enloĝebla.

Tial ni vendrede luis novan oficejon en alia parto
de la urbo, kaj transportis jam grandan parton de
la BerO-materialo tien. La Berlina Oficejo do nun
provizore por kelkaj monatoj estos en
Salzwedeler Straße 4
10559 Berlin.

Bonvolu ne jam sendi poŝtaĵojn tien, la poŝtkesto
ne jam havas nomŝildon ...

Poste ni denove translokiĝos al Einbecker Straße.

Current Mood: laca
Thursday, September 8th, 2005
2:14 am
[weemeyer]
La Esperanto-domo en Berlino brulis
Dum la nokto de la 6-a al la 7-a de septembro la kompleta tegmento de la Esperanto-domo en Berlin-Lichtenberg forbrulis. La kialo estas ankoraŭ nekonata. La polico esploradas.

Feliĉe ĉiuj loĝantoj de la domo povis forlasi la domon sufiĉe frue. Sed la tuta subtegmenta etaĝo kun gastoĉambro, kunvenĉambro ktp. estas detruita. Ĉiuj aliaj etaĝoj estas malsekegaj pro la akvo de la fajrobrigado. Multaj mebloj estas tute malsekaj, same multaj libroj kaj aliaj paperaĵoj. La murpaperoj estas tiel malsekaj, ke ili falas de la muroj. Oni devos renovigi ĉiujn loĝejojn.

La Berlina Oficejo estas en la teretaĝo kaj tial ricevis relative malmulte da akvo. Krome la fajrobrigado metis plastajn foliegojn sur la bretarojn kaj la tablojn, do la aktujoj kaj la teknikaĵoj ne tute malsekiĝis. Ĉar la elektro estas malŝaltita, ni ne povis elprovi, ĉu la komputilo ankoraŭ funkcias, sed ni rajtas esperi. Tamen certe ankaŭ en BerO necesos renovigo. Kaj krome multe da informmaterialo, kiu kuŝis en alia ĉambro, malsekiĝis.

La subtegmenta etaĝo simple ne plu ekzistas, nur kelkaj karbecaj traboj. Tre bedaŭrinde, ĉar berlinaj esperantistoj dum la lastaj monatoj investis multe da laboro al la pretigo de la subtegmento kiel renkontiĝejo kaj biblioteko. Feliĉe la Berlina Esperanto-biblioteko "Espoteko" ankoraŭ ne enestis. Sed amaso da aliaj libroj, gazetoj kaj arĥivaĵoj, kiujn kolektis Johano Pachter, estas simple for. Aliaj arkivaĵoj estis en la dua etaĝo kaj estas nun malsekaj. Kaj aliaj gazetoj kaj arĥivaĵoj estas en tute alia domo.

Estas bone, ke ekzistas fajro-asekuro por la domo. Tamen, eĉ kun mono de la asekuro, estos multe da laboro. Tiu fajraĉo signifas grandan paŝon malantaŭen.

Robert
[ << Previous 20 ]
Germana Esperanto-Junularo   About LiveJournal.com